اگر میانبر صفحه کلید و دستورات درست run را بدانید، ابزار قدرتمندی در ویندوز 10 در اختیار شماست. با هم 12 دستور رایج run را مرور می کنیم. با یک...