ماه: اردیبهشت 1399

Windows 10 Warning: Users Hit By Serious New Failure

آپدیت ویندوز 10، هشدار : کاربران با مشکلات جدی رو به رو هستند

آپدیت ویندوز 10 و شوک هفته برای کاربران آن بعد از همه مشکلاتی که آخرین آپدیت ویندوز 10 به کاربرانش هدیه داد. اکنون صدای اعتراض گیمرهای حرفه ای نیز بلند...

03:00